Hoppa till sidans innehåll

Test & Tävlings systemet


Testsystem

Svenska Konståkningsförbundets testsystem syftar till

  • att tidigt utveckla grundläggande skridskoteknik
  • att bygga upp åkarens teknik i lagom takt
  • att kvalitetssäkra åkarnas teknik
  • att klassificera åkarna för tävlingar

Testsystemet består av två delar, basictest och friåkningstest. Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar. Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar. Basic- och fritest testas separat. Första testnivån är grundtest och sedan följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5 och 6.

Vid alla tester behövs två (2) domare, utom vid fritest 5 och 6 som endast kan genomföras vid A-tävlingar. Lägsta licens som domare ska ha beror på testerna som ska genomföras. Observera att domarbeteckningarna ändrats till säsongen 2011/2012. 

Beroende på vilken test åkare har klarat av och hur gammal åkaren är, är åkaren A-, B- eller C-åkare. Se tabell nedan:

C- åkare tävlar på Stjärntävlingar. B-åkare tävlar på Klubbtävling men har ibland möjlighet att även få delta på Stjärntävlingar.

 

Test

 

 

Grundtest

Fritest

Ålder

A-åkare

 

 

 

Minior A

2

3

Inte uppnått 11 år före 1 juli

U13A

3

3

Inte uppnått 13 år före 1 juli

U15A

4

4

Inte uppnått 15 år före 1 juli

Junior A

4

4

Inte uppnått 19 år före 1 juli

Senior A

4

4

Fyllt 19 år

 

 

 

 

B-åkare

 

 

 

Minior B

1

1

Inte uppnått 11 år före 1 juli

U13B

2

2

Inte uppnått 13 år före 1 juli

U15B:1

3

3

Inte uppnått 15 år före 1 juli

U15B:2

2 eller 3

2

Inte uppnått 15 år före 1 juli

Junior B:1

3

3

Inte uppnått 19 år före 1 juli

Junior B:2

2 eller 3

2

Inte uppnått 19 år före 1 juli

Senior B:1

3

3

Fyllt 19 år

Senior B:2

2 eller 3

2

Fyllt 19 år

 

 

 

 

C-åkare

 

 

 

Minior C

 

FG

Inte uppnått 11 år före 1 juli

U13C

 

FG

Inte uppnått 13 år före 1 juli

U15C

 

FG

Inte uppnått 15 år före 1 juli

Junior C

 

FG

Inte uppnått 19 år före 1 juli

Senior C

 

FG

Fyllt 19 år

C- åkare tävlar på Stjärntävlingar. B-åkare tävlar på Klubbtävling men har ibland möjlighet att även få delta på Stjärntävlingar. A-åkare tävlar på A-tävlingar men kan även anmälas till A-serien och får då tilldelade tävlingar som de har en garanti plats på från Svenska konståkningsförbundet. A-åkare som uppnått höga poäng på minst två A-tävling under samma säsong har möjlighet att söka till Elitserien där de även blir tilldelade tävlingar från Svenska konståkningsförbundet. Poänggränsen varierar år från år. A-åkare har även möjlighet att delta på en del Klubb- och Stjärntävlingar.

På Stjärn-, Klubb- och A-tävling finns det aldrig någon platsgaranti utan det har endast åkare som deltar i A- och Elit serien.

Alla anmälningar till tävlingar anmäls via klubben i samråd med åkare och föräldrar.

 

Tävlingssystem

Tävlingsverksamheten i Sverige följer de regler och riktlinjer som beslutas av Svenska Konståkningsförbundet.

Tävlingssystemet är uppbyggt med ett antal olika tävlings typer anpassade för åkarnas utvecklingsnivå. Åkarna delas in i tävlingsklasser efter ålder och kunskapsnivå (test). Mer information om klassindelningen finns på sidan Svenska regler.

 

  • Förbundstävling arrangeras för Singel åkning, Paråkning, Isdans och Synkro. Dessa tävlingar genomförs med förbundets tävlingsutrustning och bedömningen sker av teknisk panel och domarpanel. De tävlingar som arrangeras som Förbundstävling är SM/JSM/USM/RM, SKF-trofén, Elit-/morgondagarseriens deltävlingar och Final samt Elittävlingar i Synkro.
  • A-tävling sker enligt liknande principer som Förbundstävling. Bedömningen sker av teknisk panel och domarpanel, men genomförs med en enklare variant av teknisk utrustning. Tävlingstypen riktar sig främst till de A-åkare i singel som inte tävlar i Elitserien, och fungerar som ett kvalverktyg till Elitserien. Alla DM genomförs som A-tävling.
  • Klubbtävling är avsedd för Singel åkning, Paråkning, Isdans och Synkro för alla kategorier och alla åldrar på A- och B-nivå. Bedömningen sker genom en förenklad variant av bedömningssystemet med färre personer i teknisk panel och domarpanel. Bedömningen sker med domardatorer och tekniska panelen har tillgång till video.
  • Stjärntävling är en lättsam tävlingsform anpassad främst för åkare i början av tävlingskarriären, med låga krav på tekniskt innehåll i tävlingsprogrammen. Bedömningen av åkarnas prestationer sker av bedömare i ett slutet system och varje åkare får en individuell skriftlig utvärdering av huvudbedömaren. Alla åldrar och alla kategorier i alla discipliner – Singel åkning, Paråkning, Isdans och Synkro - kan tävla i Stjärntävling.
  • Showtävling är en mer lek betonad tävlingsform för samtliga discipliner och tävlingsklasser. Här är fokus på underhållningsvärdet av programmet. Bedömningen sker slutet av lekmän under ledning av en huvudbedömare.

Stjärntävlingar

Stjärntävlingar är en lättsam tävlingsform anpassad främst för åkare i början av tävlingskarriären, men öppen för alla åldrar och alla kategorier i alla discipliner – Singel åkning, Paråkning, Isdans och Synkro. Bedömningen av åkarnas prestationer sker av bedömare i ett slutet system och varje åkare får en individuell skriftlig utvärdering av huvudbedömaren, ett så kallat stjärnprotokoll. Halva startfältet får individuella placeringar och andra halvan delar plats. T.ex. vid 10 deltagare får placering 1-5 individuella placeringar medan 6-10 delar 6:e plats.

Stjärntävling genomförs på regional/lokal nivå.

Klubbtävlingar

Klubbtävling är avsedd för Singel åkning, Paråkning, Isdans och Synkro för alla kategorier och och alla åldrar på A- och B-nivå. Bedömningen sker genom en förenklad variant av bedömningssystemet med färre personer i teknisk panel och domarpanel. Bedömningen sker med domardatorer och tekniska panelen har tillgång till video.

Klubbtävlingar riktar sig till åkare på A- och B-nivå. Klubbtävlingar genomförs på regional nivå där distrikten målgruppsinriktar tävlingarna efter det regionala tävlingsbehovet. Förutsättningarna för klubbtävlingarna ser olika ut i olika distrikt och det är viktigt att distrikten kartlägger olika målgrupper samt säkerställer att ingen kategori i distriktet står utan tävlingstillfällen.

Distriktet bör även säkerställa att en genom tänkt strategi finns för hur begränsningar av åkare ska göras vid för många anmälda till klubbtävling. Även här är det viktigt att alla arrangörsföreningar samt anmälande föreningar (ska beskrivas i tävlingsinbjudan) får ta del av denna strategi, så att alla vet på vilka villkor de bjuds in.

Föreningar anmäler sina åkare till klubbtävlingar direkt till varje tävlingsarrangör.

A-tävlingar

A-tävling sker enligt liknande principer som Förbundstävling. Bedömningen sker av teknisk panel och domarpanel, men genomförs med en enklare variant av teknisk utrustning. Tävlingstypen riktar sig främst till de A-åkare i singel som inte tävlar i Elitserien, och fungerar som ett kvalverktyg till Elitserien. Alla DM genomförs som A-tävling.

A-tävlingar riktar sig till A-åkare som inte deltar i elitserien eller morgondagar serien. För att delta i A-tävling ska ålders- och testkriterier för A-nivå vara uppfyllda. Central anmälan görs till varje "termin" (inför höst och inför vår) och förbundet fördelar åkarna på befintliga A-tävlingstillfällen. Syftet med den centrala fördelningen är att alla A-åkare i varje kategori ska få lika många ordinarie tävlingstillfällen var och därmed samma möjlighet till kval till elitserien/morgondagar serien.

Elitserien

 

Målgrupp

Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och juniorkategorier.

Målgrupper för Morgondagare är morgondagens elitskikt i svensk konståkning i singel för U13- och U15-kategorier (minimiålder 10 år senast 30 juni). Morgondagarnas serie äger rum i anslutning till elitserien och tävlingarna benämns nedan enbart ”Elitserien”.

 

Kvalgrundande tävlingar

Följande tävlingar är kvalgrundande till elitserien:

Förbundstävlingarna (poäng ska ha uppnåtts på en tävling)

Ø Elitserietävlingar

Ø SM, JSM, USM, RM

Ø Elitseriefinal

Ø Internationella tävlingar där åkaren är uttagen av förbundet att representera Sverige

 

A-tävlingar (poäng ska ha uppnåtts på två (2) tävlingar)

Ø SKF-Trofén

Ø A-tävlingar

Ø DM

Ø Skate Malmö (inter club)

 

Antagningskriterier

För att delta i Elitserien ska följande kriterier uppfyllas:

Ø Åkaren ska minst inneha tester som motsvarar A-nivå i åldersgruppen

Ø Åkaren ska uppfylla Svenska Konståkningsförbundets åldersregler för den kategori som han/hon söker till

Ø Åkaren ska ha uppnått nedanstående poänggränser antingen på minst två (2) A-tävlingar (Skate Malmö, SKF-Trofén och DM räknas som A-tävling) eller minst en (1) förbundstävling (elitserietävling, SM) under säsongen 2013-2014.

Ø Åkare som pga skada eller sjukdom saknar resultat från säsongen 2013-2014 kan ansöka på säsongsbästa från säsongen 2012/2013. En sådan ansökan ska åtföljas av en dispensförfrågan samt läkarintyg som styrker att åkaren inte kunnat tävla under säsongen 2013-2014.

Ø Arbeta seriöst med en fastlagd och ambitiös tränings- och tävlingsplan med målsättning mot en toppad personlig konståkningsutveckling såväl fysiskt som mental

Ø Åkaren ska ha goda förutsättningar att utveckla tekniken till en nivå som motsvarar svårighetsgraden i de efterfrågade elementen i kortprogrammet.

Ø Beslutet om att föreningen gör en ansökan för åkaren till Elitserien ska tas i samförstånd mellan åkare, huvudtränare och förening

Ø En överenskommelse om de ekonomiska konsekvenserna ska upprättas inom föreningen och föreningen åtar sig att säkerställa nödvändiga träningsresurser

 

Aktivitetskrav

Aktivitetskrav: Åkare som inte deltar på de två första tävlingarna under hösten plockas bort från elitserien. Reserv tas in i stället för dessa åkare. Om borttagna åkare önskar får de

 

Utmanare

Till säsongen 2011/2012 infördes ett utmanarsystem till elitserien. Vid mån av plats kan åkare med höga poäng från A-tävlingar bli erbjudna utmanarplats på elitserietävlingar. Svenska Konståkningsförbundet sammanställer alla resultat och poäng från A-tävlingar och kontaktar berörda föreningar när det är aktuellt med utmanarintag.

 

Ø Åkare som vid ansökningstillfället inte kvalar in till elitserien, men som har poäng över ”Att söka från” kan i mån av plats få utmanarplatser. Dessa utmanare får en eller två (1 eller 2) elitserietävlingar tilldelade sig från säsongsstart på hösten.

Ø Förutom de från början uttagna utmanarna kan det bli aktuellt med påfyllnad av fler A-åkare från A-tävlingar på de elitserietävlingar som inte får fullt deltagarantal. Detta urval sker med relativt kort varsel (efter anmälningstidens utgång till aktuell tävling)

Ø I elitserien – juniorer och seniorer – görs en avstämning till årsskiftet. Här kan utmanarna kvala in till elitserien om de presterat bättre än antagen elitserie åkare. Elitserie åkaren går då ner till A-tävlingar resten av säsongen

Uppdaterad: 24 SEP 2015 12:52 Skribent: Anki Persson
E-post: This is a mailto link
 

 

 

Postadress:
Göteborgs IK - Konståkning
Anki Persson, Baldersgatan 2
41102 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46732115295
E-post: goteborgsisdansklubb...

Se all info