Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Klubbregler


Det här gäller i Göteborgs Isdansklubb.

 

Vad vill GIsdK?

 

Verksamhet

 • Vi vill ha en bred barn- och ungdomsverksamhet.
 • Vi vill kunna erbjuda konståkning allt från motionsidrott till elit.
 • Vi samarbetar med skolan i Kortedala.
 • Vi vill skapa möjlighet för alla åkare att utvecklas efter sina förutsättningar

 

Socialt

 • Vi vill skapa konståkning som en bra träningsform för alla.
 • Vi vill skapa bra förebilder för barn och ungdom.
 • Vi vill göra ishallen till en mötesplats för åkare och deras familjer. 

Ekonomi

 • Vi vill ha en stabil och långsiktig ekonomi.
 • Alla grupper skall vara självförsörjande, dvs att varje grupp skall finansiera sin egen träning i så lång utsträckning det är möjligt.
 • Vi vill genom evenemang och föreningsbidrag stärka klubbens ekonomi.
 • Påbörjad termin är åkaren (vårdnadshavaren) betalningsskyldig för dvs tränings- & medlems avgift. 

Våra tränare

 • Har det fulla ansvaret för träning, gruppindelning, uttagning till tester och tävlingar.
 • Skall se alla åkare och ge dem uppmuntran i sin träning. 
 • Ska se till att alla åkare utvecklas efter sin bästa förmåga och på sin kunskapsnivå.
 • Ansvarar för att hålla sig uppdaterade & kontinuerlig utbildning för att hela tiden utveckla och höja kvalitén i tränarkåren.

 

 

Föräldrar

Vi skall stödja, uppmuntra och stötta våra barn. Vi skall också hjälpa till att driva föreningen på olika sätt. Det kan vara att ställa upp på tävlingar, shower eller kanske ingå i styrelsen. Sist men inte minst skall vi finansiera barnens träning.

 

Åkaren

GIsdK-åkare uppträder alltid på ett fint sätt och är trevliga mot alla. Vi hjälper och stöttar varandra i klubben.  Vi har förståelse för varandras olikheter. Kamratskap och glädje skall genomsyra vår verksamhet. Det skall vara kul att komma till träningen och träffa sina kamrater. Vi har nolltolerans mot kränkningar!

 

Eftersäsong/läger

Träning under för- och eftersäsong samt extra istider utöver ordinarie schema under ordinarie säsong ingår inte i avgiften för ordinarie säsong utan tillkommer ordinarie taxa. Den här träningen skiljer sig från år till år. Information går ut till berörda åkare när det är dags.

Läger rekommenderas för våra åkare. Det finns många läger att välja emellan. Prata med tränarna om vilket/vilka läger som passar ert barn.

 

 

Testavgift

Betalas kontant till klubben (som anordnar testen) direkt före testet skall genomföras. Kostnaden är oavsett om åkaren klarar testet eller ej.

Kostand för test är ca 200kr per test. Resttest oftast något lägre. Tester  över B4/F4 kan ha en annan taxa. 

Kan förekomma annan debitering om åkaren gör test i annan klubb eller i annat distrikt. Kan bl.a. förekomma fakturering till GIsdK om vi har många teståkare på samma dag. Då debiteras åkarna i efterhand av oss.

 

Licens

I den individuella licensen ingår en försäkring för de aktiva som gäller både träning och tävling. Licensen gäller från 1 september till 31 augusti. Betalas innan man tar sina tester och krävs för att man skall få tävla på annan klubbs tävlingar. Licensen anmäls och betalas av klubben, gemensamt för alla åkare (som behöver). Därefter debiteras åkaren via träningsavgiften ca 350kr.
Löst licens måste uppvisas vid anmälan till tävlingar.
Licens förnyas varje år och bekostas av åkaren genom debitering från klubben.

 

Programträning

Bekostas av åkaren själv och sker om möjligt på annan tid än den ordinarie träningstid som åkaren har. Det är åkaren tillsammans med föräldrar som i samråd med tränarna beslutar när och vem som skall göra programmet. Samtliga kostander för allt som har med program att göra ingår inte i ordinarie taxa. Fråga efter kostnaden innan ni gör programmet, beställer musik mm! Kom gärna med musikförslag. Åkare som har klarat Tävlingstest får lov att tävla.

 

 

Gruppindelning 

Gruppindelningen sker med hänsyn till åkarnas ålder, kunskap och motivation, ambition samt vilken mängd träning åkaren önskar träna.

 

 

Klubbis

På vår klubbsis bedriver vi gruppträning med schemalagd tränare. Tränaren fördelar sin tränarresurs mellan alla åkar som ingår i gruppen. Som åkare kommer du till gruppträningen för att träna inte bli tränad.

Eftersom vi i GIsdK schemalägger våra åkare tillsammas i grupper där åkarna har olika önskemål när det gäller vilken mängd de tränar, medför det att åkarna tränar med olika träningskamrater och olika tränare vid de olika träningstillfällen. 

 

Åkarnas individuella utvecklingskurva sker i olika takt. För att få det att fungera innebär det att alla åkare kommer till sin träning för att träna för schemalagd tränare tillsammans med sina tränarekamarater som är schemalagds på samma ispass, dvs inte bli tränad av tränaren tillsammans med samma kamrater som utvecklas i samma takt. 

Uppdaterad: 29 AUG 2017 11:07 Skribent: Anna-Karin Holmqvist/Karin
 

 

 

Postadress:
Göteborgs IK - Konståkning
Anki Persson, Baldersgatan 2
41102 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46732115295
E-post: goteborgsisdansklubb...

Se all info