Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Intergritetspolicy"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Intergritetspolicy


Integritetspolicy

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

 

Göteborgs Isdansklubb, 857203-3879, Göteborgs Isdansklubb c/o Anki Persson, Baldersgatan 2a, 411 02 Göteborg (föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Konståkningsförbundets och föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till träningsaktiviteter, tävlingar, tester, läger m.m. samt information till vårdnadshavare m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Göteborgs kommun samt åkarunderlag till Göteborgs Konståkningsförbund.

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

•Hantering av medlemskap i föreningen

•Föreningsadministration

•Deltagande i föreningens träningsverksamhet

•Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

•Licenshantering

•Ansökan om bidrag

•Sammanställning av statistik och uppföljning

•Utbildningar arrangerade av föreningen

•Kontakt med medlem

•Besök på vår hemsida

•Publicering av material på hemsida och sociala medier

•Tillträdesförbud (om tillämpligt)

•Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

 

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 

Ändamål med behandling Laglig grund

 

Hantering av medlemskap i föreningen Avtal

 

Föreningsadministration Avtal

 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal

 

Licenshantering Avtal

 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal

 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse

 

Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse

 

Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning

 

Besök på vår hemsida Intresseavvägning

 

Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse

 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

•Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

•Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

•Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

•Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

•Om personuppgifterna har behandlats olagligt

•Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

•Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Inga nyheter är skapade
 

 

 

Postadress:
Göteborgs IK - Konståkning
Anki Persson, Baldersgatan 2
41102 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46732115295
E-post: goteborgsisdansklubb...

Se all info